Vertrek van de Westerdam met op de voorgrond de RPA12. 14-08-2010
N.a.v. een foto van Cees de Bijl.Schipper op de RPA12.Vertrek Ryndam uit Rotterdam.


Home